Växjö kommun åtgärdar inte förorenat dricksvatten

Trots att flera dricksvattenbrunnar förorenats med bensintillsatser hävdar kommunen att det närliggande vägbygget inte är orsaken – nu överklagar de boende.