Varsel om ny strejk inom kyrkan – musiken kan tystna i Växjö domkyrka

Nu varslar även Lärarfackens samverkansråd om konflikt med Svenska kyrkan och om en vecka tas kyrkomusiker ut i strejk i domkyrkopastoraten. Det införs också en blockad mot övertidsarbete.Bakgrunden till konflikten är samma som för den konflikt som startade under fredagen för kommunals medlemmar, eftersom fackförbunden är missnöjda med arbetsgivarens förslag på nytt avtal.Om parterna inte kan enas kommer musiken därför tystna i Växjö domkyrka från och med den 11 maj.