Tre av fyra utryckningar görs i onödan – beror ofta på matlagning

Tre fjärdedelar av alla automatlarm som Värends räddningstjänst åker ut på, visar sig vara annat än nödsituationer.Det kan handla om både damm och tekniska fel säger Henrik Jonasson och Oscar Rehnström, styrkeledare och insatsledare på räddningstjänsten. Men den stora källan till onödiga larm, en tredjedel av dem, kommer från matlagning.”Finns såklart en risk att vi blir fördröjda till ett annat ställe där det finns en nödsituation”, säger Oscar Rehnström, Insatsledare på räddningstjänsten i Växjö.