Trångt på Ölandsbron under broarbete

Från och med i dag måndag kommer framkomligheten på Ölandsbron att begränsas i och med nya broarbeten.