Trafiken leds om på E4 – räkna med köer

Från och med måndag så börjar trafiken ledas om på E4:an i höjd med Lagan i och med motorvägsbygget.