Stort ansökningstryck från arbetsgivare för korttidsarbete

Sedan statliga Tillväxtverket den 7 april öppnade ansökan om stöd för korttidsarbete har söktrycket varit stort. Under en dryg vecka har hittills 429 ansökningar från arbetsgivare i Kronobergs län kommit in. Korttidsarbete kallas det som arbetsgivare kan ansöka om i till exempel coronakrisen, för att korta ner de anställdas arbetstid och få statligt stöd för att täcka stora delar av kostnaderna. Ansökningarna gäller nära 3 200 permitterade anställda i länet.