Stora brister på slakteriet Ello i Lammhult

Kött med gödsel på, smutsiga knivar och lokaler och dålig hygien bland personalen. Det är några av de brister som Livsmedelsverket uppdagat på slakteriet Ello i Lammhult.