Stor ökning av antalet sökande till Linnéuniversitetet

Drygt 37 500 personer har sökt till Linnéuniversitetets program och kurser som startar nästa vår, vilket är 4 500 fler än förra året.