Småhuspriserna stiger mest i Kronoberg

Priserna på småhus har stigit med åtta procent i Kronoberg under den senaste tremånadersperioden juli-september.