Sjukvårdens vab-vädjan: Planera efter vem som behövs mest på jobbet

Under rådande corona-pandemi vädjar nu Region Kronoberg till familjer att planera vab, vård av barn, efter vilken förälder som behövs mest på jobbet. ”Vi behöver verkligen våra medarbetare nu”, säger Region Kronobergs HR-direktör Pontus Juhlin. Det råder ingen särskild personalbrist för tillfället i Kronoberg på grund av vabbande (se faktaruta) utan Region Kronobergs vädjan är i förebyggande syfte.