Så tänker prästen vid begravningar i corona-tider

Många som går på begravningar är i riskgruppen. I den svåra corona-situationen just nu kan det bli ett problem att få ta farväl. P4 Kronobergs Julia Rindhagen träffade prästen Jonas Hagård, som är kyrkoherde i Södra Ljunga. ”Här på landsbygden är det ofta en stor social samvaro som gör att det kommer mycket folk och då är det ännu viktigare att tänka på hur man gör”, säger kyrkoherden.