Region Kronoberg vill ha tillbaka pensionärerna till sjukvården

Corona-stormen har nått Stockholm. Nu söker Region Kronoberg efter mer personal för att stå redo när läget förvärras i länet. Regionen har kartlagt de anställda som idag inte jobbar med sjukvård som också kan bli aktuella att hjälpa till. ”Vi har också varit i kontakt med alla de som precis gått i pension upp till 70-års ålder.”, säger hälso och sjukvårdsdirektören Martin Myrskog.