Politikerna vill ha ett nytt sjukhus – av modellen mindre

Steget mot ett helt nytt sjukhus i Växjö är nu ännu lite närmare. Men sjukhuset föreslås inte bli lika stort som många trott.