Polisen: Ingen bild över hur mycket sprängmedel som stjäls

Polisen tror att en del av de explosioner som sker i Sverige orsakas med sprängmedel som stulits från framförallt byggarbetsplatser.