Patient felbedömd i vården – fick amputera tre tår

En patient fick amputera tre tår på ena foten efter att upprepade gånger ha sökt vård utan att få rätt hjälp.