Övergivna katter hittade bland kattskit

Flera katter har omhändertagits av länsstyrelsen nu i början av oktober.