Namnet Karin

Namsdag: 2 Augusti

Karin är ett kvinnonamn, en kortform av Katarina som kommer från grekiskans katharos – ren eller kysk. Namnet Karin har använts sedan mitten av 1400-talet. Karin är totalt sett ett mycket vanligt namn i Sverige. Bland de yngre är dock namnet just nu inte lika populärt. Namnet finns just nu strax nedanför 100-strecket på topplistan. 31 december 2005 fanns det totalt 170 229 personer i Sverige med namnet, varav 84 290 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1161 flickor namnet, varav 87 fick det som tilltalsnamn.