Ökad oro – när det blir ökat tryck på ambulanser

Trycket på ambulanser kommer att öka inom snar framtid, menar ambulanssjuksköterskan Emil Torstensson. De ser för närvarande över sin organisation kring hur de ska hantera det ökade trycket och den ökade arbetsbelastningen. ”Det finns en oro kring den ökade arbetsbelastningen”, säger Emil Torstensson.