Motioner och medborgarförslag slarvades bort

Trots att tjänstemännen i Älmhults kommun har i uppdrag att utföra motioner och medborgarförslag som bestämts i fullmäktige så vet kommunen inte om detta har gjorts eller inte.