Mjölkbönderna och korna blir allt färre

Mjölkproducenterna i Sverige blir allt färre – under 2010-talet har nära hälften av mjölkbönderna lagt av.