Miljöfarliga varor i matbutiken: ”Går inte förbjuda”

I våra butiker finns rengöringsprodukter med varningstexten ”Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer”. De innehåller miljöfarliga ämnen, något Växjöbon Sofie tycker är onödigt.