Mer ål i Lagan än på ett halvt sekel

Inte sedan början av 60-talet har det varit så mycket ålyngel i Lagan som det är i år.