Målen i Göta hovrätt ökade till rekordnivåer förra året

Den i Kronoberg som vill överklaga sin dom till hovrätten får vänta allt längre, i takt med att målen som ska prövas blir fler och mer tidskrävande.