Lyckat tallprojekt i Uppvidinge sprids

En minskad älgstam, ökad avskjutning av rådjur och mer tall som planteras – samarbetet mellan jägare och skogsägare i projektet ”Mera tall” har lett till färre skador från vilt på de unga tallskogarna. Pilotprojektet i Uppvidinge kommun har utvärderats efter att ha varit igång i tio år och nu sprids metoden till övriga delar av landet. ”Vi har alla nåt att vinna på det här”, säger Hasse Bengtsson, projektledare vid Skogsstyrelsen.