Läkare i länet varnas av Region Kronoberg

En läkare på ett av länets sjukhus får en skriftlig varning av arbetsgivaren Region Kronoberg.Orsaken är, enligt regionen, att läkaren vid flera tillfällen rapporterat in felaktig arbetstid med syfte att få extra arbetstid till godo.Region Kronoberg skriver i sin varning till läkaren att man ser mycket allvarligt på agerandet.