Kommunen ser streetracing som ett problem

Växjö kommun uppger att de försökt åtgärda problemen med olaglig streetracing. Men då uppstod andra problem.