Klädkedjan MQ ansöker om konkurs

Klädbolaget MQ Holding, som bland annat har två butiker i Växjö, ansöker om konkurs. Beslutet grundar sig på en kraftigt minskad försäljning på grund av coronakrisen. ”Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.