IVO gör tillsyn på äldreboenden i hela landet

Efter larmen om coronasmitta kommer Inspektionen för vård och omsorg IVO, nu genomföra tillsyn på äldreboenden i hela landet. Bland annat på grund av risken för smitta så gör IVO inga inspektioner på plats just nu, men tillsyn av verksamheter kan göras på andra sätt, digitalt eller via telefon. ”Det kan handla om basala hygienrutiner och hur man jobbar med det, har personalen rätt kompetens? Det här är ju jätteutmaningar för personalen, hur man ska hantera detta”, säger Maria Björklund, enhetschef IVO region Sydväst.