Isolerade äldre efterfrågar mer kultur i radio och tv

Många äldre som sitter isolerade och inte kan använda internet vill se mer kulturutbud i radio och tv. Claes Tjäder är engagerad i SeniorNet, en förening där seniorer lär varandra om IT, och han menar att SVT och SR borde sända mer saker som intresserar den målgruppen i det linjära utbudet. I Sveriges Radio P2 har programmet Klassisk morgon, som sänds från Växjö, märkt av ett ökat engagemang från seniorer som ringer in och önskar låtar.