Individuella lösningar för gymnasieelevernas fjärrstudier

Sedan förra veckan pågår hemundervisning för gymnasielever och i Växjö kommun jobbar man med att efterhand hitta individuella lösningar. ”Förutsättningarna på ett yrkesprogram ser helt annorlunda ut jämfört med till exempel samhällsprogrammet. Vi måste titta på varje enskilt fall hur vi ska lösa det för eleverna, säger Christian Sandahl, områdeschef för gymnasiet. Utbildningsförvaltningen kommer även att prioritera årskurs 3 för att de ska kunna ta examen till sommaren.