Här 3D-printas skyddsvisir till sjukvården

Det råder brist på skyddsutrustning i vården och det kan vara svårt att få tag på till exempel skyddsvisir även från leverantörerna. AV-media Kronoberg, regionens IT-grupp hittade ett sätt att hjälpa till. Genom att köra sina 3D-skrivare non stop har de hittills lyckats leverera ett 50-tal nya skyddsvisir till sjukvården. ”Det har fungerat oväntat bra faktiskt”, säger IT-pedagogen Per Tikkanen.