Hälsotecken i Södra Bergundasjön: Viktig växt har kommit tillbaka

I Södra Bergundasjön har ett bestånd av växten hornsärv börjat växa – ett tecken på att den sjörestaurering som påbörjats har gett goda resultat. Signe Noresson, sjömiljöansvarig i Växjö, ser positivt på utvecklingen. ”Att det över huvud taget kan se ut såhär nu är jättebra”, säger hon.