Gratisparkeringar fick oväntad effekt

Sedan en vecka tillbaka har parkeringarna i Växjö city varit gratis i ett försök att pumpa in lite pengar till stadens pressade företag. Men trafikplaneringschefen, Per-Olof Löfberg, har märkt att det snarare är arbetaren och inte shopparen som använder parkeringsplatserna. ”Vi ser en tendens att de med arbetsplatser i centrum söker sig närmare sina arbetsplatser och belamrar zon ett och två”, säger han.