Granskning: Så många lärare i Kronoberg är dömda för brott

137 legitimerade lärare i Kronobergs län är dömda för olika typer av brott.Det är researcherföretaget Acta Publica som har granskat landets alla legitimerade lärare och kommit fram till att även om tusentals av dem är dömda för brott har de kunnat behålla sina lärarlegitimationer.I en del fall handlar det om vålds- och sexualbrott, och en del lärare kopplas också till islamistisk extremism.