Gamla plastbåtar rensas bort från naturreservat

Just nu gör Växjö kommun sin årliga översyn av plastbåtar vid Bergundasjön.