Fortsatt låga grundvattennivåer i länet

Den något regniga sommaren har inte gjort någon skillnad för länets grundvattennivåer. De är fortsatt under eller mycket under de normala.