Förlängd tid att köra med dubbdäck

Transportstyrelsen beslutat om att i år tillfälligt senarelägga sista datum som det är tillåtet att köra med dubbdäck, från nuvarande 15 april till 30 april för både tunga och lätta fordon. Förslaget kom från Motorbranschens riksförbund och Däckbranschens riksförbund där tanken är att det ska underlätta för verkstäderna. ”Vi har lite mindre kapacitet i våra verkstäder med folk som jobbar hemma eller inte jobbar alls så vi behöver den här förändringen särskilt i år”, säger Charlie Magnusson, informationschef Motorbranschens Riksförbund.