Fler företag i Kronoberg sköter sig

Kronobergsföretagen blir bättre på att betala sina räkningar.