Fler barn per förskolelärare i Älmhult

Förskolepersonalen i Älmhults kommun ska minska enligt ett förslag till utbildningsnämnden. Det är en av en rad besparingar som ska upp för beslut nästa vecka.