En vårdas på sjukhus för covid-19 i Kronoberg

En första patient i Kronoberg behöver sjukhusvård till följd av coronaviruset, det bekräftar smittskyddsläkare Christian Blomqvist på torsdag förmiddag. En äldre patient har sedan onsdagseftermiddagen vårdats på sjukhus, dock inte på intensivvårdsavdelning utan på infektionskliniken i Växjö. Det är det första fallet där en patient behövt inneliggande vård i länet och totalt har 23 personer bekräftats smittade av coronaviruset i Kronoberg.