Efter stora besparingar i Växjö – hög chef säger upp sig

Tekniska chefen i Växjö kommun Maria Sundell Isling säger upp sig efter besparingarna i budgeten inför nästa år. Bland annat ska delar av verksamheten läggas ut på entreprenad.