Cyklande kommun- och regionanställda bjuds på vårfix

Region- och kommunanställda som cyklar till och från jobbet kommer kunna vårfixa sin cykel gratis, detta i en satsning från projektet Hållbar mobilitet i Region Kronoberg. För att hinna med de runt 500 cyklar som väntas lämnas in de kommande veckorna har många av länets cykelreparatörer kontaktats för att lösa uppgiften. ”Det är en lite enklare typ av cykelfix för att sätta igång cyklandet inför våren, men också som positiv feedback till alla de som cyklar”, säger projektledaren Maria Persdotter-Isaksson på Hållbar mobilitet.