Brand i centrala Hässleholm påverkar tågtrafiken

På grund av en brand vid Hässleholm C är tågavgångar inställda på flertalet hel eller delsträckor i Småland.