Ansökningsrekord till Linnéuniversitetet

118 911 personer har ansökt om att få börja studera till hösten vid ett av Linnéuniversitetets olika program runt om i Småland, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med för ett år sedan. Framförallt är det en ökning kring sökandet till de fristående kurserna som lett till det höga ansökningsantalet, det meddelar universitetet i ett pressmeddelande under torsdagen. Antalet ansökningar till höstterminen gör Linneuniversitetet till det sjätte mest sökta universitet i Sverige. Det program som flest valt att ansöka till inför höstterminen är psykologprogrammet.